04 เมษายน 2551

พื้นฐานการวาดรูป

การวาดรูป

การวาดรูปขั้นพื้นฐานนั้นไห้เราฝึกจากการร่างลายเส้นฝึกเเรงเงาเพื่อไห้
มือเกิดการเคยชินในการวาดก่อน เพราะถ้าเราเริ่มจากพื้นฐานที่ดีก็จะได้
พัฒนาในการวาดรูปที่ดีได้ต่อไป ก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นใน
การวาดรูปเสียก่อน
อุปกรณ์ การวาดรูป

1 กระดาษวาดรูป ( กระดาบรู๊ฟ ) หรือกระดาษหนังสือพิมพ์
2 ดินสอสำหรับวาดรูป ไห้ใช้ ee เพราะเหมาะกับการฝึกเเรงเงา
3 เเผ่นรองสำหรับวาดรูป หรือกระดาษอัด
4 คลิปสำหรับไว้หนีบกระดาษกับเเผ่นรองวาดรูป 4 ตัว
5 คัตเตอร์ ไว้สำหรับเหลาดินสอ
6 ยางลบ

เมื่ออุปกรณ์พร้อมเเล้วเรามาเริ่มฝึกมือกันก่อนโดยการหัดเขียนตามรูป


ภาพเเรกไห้เราฝึกลากเส้นเริ่มจากซ้ายไปขวาก่อนซัก 10 เส้น หลังจากนั้น
ไห้เริ่มจากขวามาซ้าย 10 เส้นเหมือนกัน ไห้เราใจเย็นในการลาก
เส้นเพราะตอนเเรกเส้นจะยังไม่ตรงดี ไห้เราฝึกสลับไปมาไห้จน
ชำนาญ
ภาพที่สอง ไห้เราฝึกลากเส้นจากบนลงล่างสัก 10 เส้น เเล้วจากล่างขึ้นบน
10 เส้นเหมือนกัน ทำอย่างงี้สลับกันไปมาจนเกิดความชำนาญ

ภาพที่สาม ไห้เราฝึกวาดรูปวงกลม เริ่มจากวาดหมุนตามเข้มนาฬิกา สัก 10
เที่ยว เเล้ววาดทวนเข็มนาฬิกา สัก 10 เทียว ทำอย่างงี้สลับกัน
ไปมา หลายครั้งจนเกิดความชำนาญ
ไม่มีความคิดเห็น: